Bùng nổ nhu cầu logistics 3PL

Bùng nổ nhu cầu logistics 3PL

Bùng nổ nhu cầu logistics 3PL

Posted on: 25/10/2022

Thương mại điện tử bùng nổ thúc đẩy nhiều công ty khám phá lộ trình logistics bên thứ 3 (3PL). Theo Global Newswire, thị trường logistics 3PL sẽ tăng trưởng hơn 1.924 tỷ USD với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm 9,10% trong giai đoạn 2022 – 2028.