hungalogictics.com - hungalogictics.vn - hungalogictics.com.vn

LIÊN HIỆP QUỐC KÊU GỌI CÁC NƯỚC TẠO ĐIỀU KIỆN, CHĂM SÓC NGƯỜI ĐI BIỂN


Tổng thư ký LHQ đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về cuộc khủng hoảng nhân đạo và an toàn đang gia tăng đối với những người đi biển trên khắp thế giới.

Ông General António Guterres phát biểu

Do hạn chế đi lại liên quan đến COVID, hàng trăm ngàn trong số hai triệu người đi biển trên thế giới đã bị mắc kẹt trên biển trong nhiều tháng.

Không thể xuống tàu, thời gian biển tối đa được quy định trong các công ước quốc tế đang bị bỏ qua, với một số người đi biển đã diễu hành trên biển trong 15 tháng.

Vận tải biển đã vận chuyển hơn 80% hàng hóa thế giới, bao gồm cả vật tư y tế quan trọng, thực phẩm và các hàng hóa cơ bản khác rất quan trọng cho phản ứng và phục hồi COVID-19.

"Cuộc khủng hoảng đang diễn ra này sẽ gây ra hậu quả trực tiếp đối với ngành vận tải biển. Thế giới không thể hoạt động nếu không có nỗ lực của những người đi biển nhưng những đóng góp của họ hầu như không được bảo vệ; họ xứng đáng nhận được sự hỗ trợ lớn hơn bất cứ lúc nào, nhưng đặc biệt là bây giờ", Stéphane Dujarric, Thư ký Liên Hợp Quốc -General António Guterres nói.

"Tổng thư ký kêu gọi tất cả các quốc gia chính thức chỉ định những người đi biển và các nhân viên hàng hải khác khi các nhân viên chủ chốt của Hồi giáo và đảm bảo việc thay đổi thuyền viên có thể diễn ra một cách an toàn," cô nói thêm.

Các cơ quan của Liên Hợp Quốc, bao gồm Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Hàng hải Quốc tế, đã làm việc với Phòng Vận chuyển Quốc tế và Liên đoàn Công nhân Vận tải Quốc tế để phát triển các giao thức cho việc thay đổi thuyền viên, xem xét đầy đủ các mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng.

Dujarric lưu ý rằng Tổng thư ký cũng kêu gọi tất cả các chính phủ khẩn trương thực hiện các giao thức này, cho phép những người đi biển bị mắc kẹt phải hồi hương và những người khác tham gia tàu.

Tổng hợp và biên soạn: PQH

Hotline: 0906 797 268