hungalogictics.com - hungalogictics.vn - hungalogictics.com.vn

Vận tải hàng hóa tiếp tục giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19


Trong tháng 8 vừa qua, vận tải hàng hóa của Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho lượng hàng hóa vận chuyển giảm.

 
Ảnh minh họa.

Cụ thể, vận tải hàng hóa tháng 8-2020 ước đạt 142,4 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 3,4% so với tháng trước và luân chuyển 26,1 tỷ tấn.km, giảm 5,8%.

Tính chung 8 tháng, vận tải hàng hóa đạt 1.100,1 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 8,8%) và luân chuyển 213,7 tỷ tấn.km, giảm 8,3% (cùng kỳ năm trước tăng 7,4%).

Trong đó, vận tải hàng hóa trong nước đạt 1.075,8 triệu tấn, giảm 7,4% và 108,1 tỷ tấn.km, giảm 14,8%; vận tải ngoài nước đạt 24,3 triệu tấn, giảm 4,7% và 105,6 tỷ tấn.km, giảm 0,5%.

Nếu xét theo ngành hoạt động, trong 8 tháng, vận tải hàng hóa đường bộ đạt 840,5 triệu tấn, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước và 57,6 tỷ tấn.km, giảm 13,7%; đường thủy nội địa đạt 204,7 triệu tấn, giảm 1,5% và 42,3 tỷ tấn.km, giảm 6,1%;

Tiếp theo là đường biển đạt 51,4 triệu tấn và 108,7 tỷ tấn.km; đường sắt đạt 3,3 triệu tấn và 2,4 tỷ tấn.km. Cuối cùng là đường hàng không đạt 182,5 nghìn tấn và 2,8 tỷ tấn.km.

Nguồn: phapluatxahoi.vn

Hotline: 0906 797 268