Gia tăng lợi ích nhờ đổi mới quản lý xuất xứ hàng hóa

Gia tăng lợi ích nhờ đổi mới quản lý xuất xứ hàng hóa

Gia tăng lợi ích nhờ đổi mới quản lý xuất xứ hàng hóa

Posted on: 18/11/2022

(TBTCO) - Dự thảo thông tư quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu là văn bản pháp luật được Tổng cục Hải quan lấy ý kiến các chuyên gia, doanh nghiệp và đơn vị có liên quan. Đây là văn bản được đánh giá có nhiều cải cách đột phá, được doanh nghiệp kỳ vọng khi ban hành sẽ tạo thuận lợi rất lớn cho hoạt động thương mại.