Khởi sắc trong thu ngân sách xuất nhập khẩu

Khởi sắc trong thu ngân sách xuất nhập khẩu

Khởi sắc trong thu ngân sách xuất nhập khẩu

Posted on: 19/11/2022

Đến hết tháng 10/2022, Cục Hải quan tỉnh thu ngân sách đạt trên 12.800 tỷ đồng (tăng 61% so với cùng kỳ năm 2021 và vượt 28% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, vượt 21% so với tỉnh giao). Với tốc độ thu hiện nay, Cục Hải quan Quảng Ninh phấn đấu trong 2 tháng còn lại sẽ cán mốc khoảng 15.000 tỷ đồng.