Quy trình dịch vụ khai báo hải quan điện tử tại TPHCM

Quy trình dịch vụ khai báo hải quan điện tử tại TPHCM

Quy trình dịch vụ khai báo hải quan điện tử

Posted on: 07/12/2022

Hải quan điện tử  được xem như là một hình thức khai hải quan được quản lý bằng phần mềm cài đặt sẵn trên máy tính, sau đó truyền dữ liệu tờ khai hải quan qua mạng Internet tới cơ quan hải quan để tiến hành việc thông quan hàng hóa cho các Doanh nghiệp, chủ hàng. Cụm từ này cũng được sử dụng để phân biệt với hình thức khai báo hải quan bằng giấy như trước đây. Vậy quy trình khai báo hải quan điện tử như thế nào? Hãy cùng Hừng Á tìm hiểu bài viết sau đây nhé.