Quy trình vận chuyển bằng đường biển quốc tế tại Hừng Á Logistics

Quy trình vận chuyển bằng đường biển quốc tế tại Hừng Á Logistics

Quy trình vận chuyển bằng đường biển quốc tế tại Hừng Á Logistics

Posted on: 22/12/2022

Vận tải đường biển được xem là hình thức vận tải quốc tế tiện lợi và ra đời từ rất sớm tại phương tây. Đến nay, vận tải biển vẫn là hình thức vận chuyển hàng hóa quốc tế được sử dụng phổ biến nhất. Vậy, quy trình vận chuyển bằng đường biển quốc tế như thế nào?