Ưu tiên đầu tư vận tải hàng không, đường sắt, nâng cao dịch vụ logistics tại 5 tỉnh vùng Tây Nguyên

Ưu tiên đầu tư vận tải hàng không, đường sắt, nâng cao dịch vụ logistics tại 5 tỉnh vùng Tây Nguyên

Ưu tiên đầu tư vận tải hàng không, đường sắt, nâng cao dịch vụ logistics tại 5 tỉnh vùng Tây Nguyên

Posted on: 19/05/2023

Để thúc đẩy phát triển vận tải 5 tỉnh vùng Tây Nguyên, Bộ Giao thông vận tải sẽ ưu tiên đầu tư cho các phương thức vận tải đường hàng không, đường sắt nhằm giảm áp lực cho vận tải đường bộ. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới để có bước phát triển đột phá...

Bộ Giao thông vận tải sẽ ứng dụng công nghệ mới trong vận tải và logistics tại vùng Tây Nguyên như: tự động hóa, AI, IoT...

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 4998/KH-BGTVT về phát triển vận tải theo hướng hiện đại, đồng bộ, giảm chi phí và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

ƯU TIÊN ĐẦU TƯ HÀNG KHÔNG, ĐƯỜNG SẮT, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 4.0

Kế hoạch được ban hành nhằm thúc đẩy phát triển vận tải các tỉnh vùng Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng theo hướng hiện đại, đồng bộ, giảm chi phí và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu thị phần vận tải, ưu tiên đầu tư cho các phương thức vận tải đường hàng không, đường sắt nhằm giảm áp lực cho vận tải đường bộ.

Đồng thời, đổi mới công nghệ xếp dỡ tại các đầu mối vận tải, áp dụng các công nghệ vận tải tiên tiến, phát triển đồng bộ dịch vụ hỗ trợ vận tải, vận tải đa phương thức, nâng cao chất lượng dịch vụ logistics; khuyến khích doanh nghiệp tăng cường đầu tư phương tiện chở container; nâng cao năng lực xếp dỡ container tại các đầu mối tập kết hàng hoá.

Cùng với đó, đổi mới, hiện đại hóa các phương tiện vận tải, thiết bị xếp dỡ và nâng cao chất lượng dịch vụ đảm bảo tiện nghi, an toàn và bảo vệ môi trường; kiểm soát chất lượng phương tiện và nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường; khuyến khích sử dụng phương tiện và nhiên liệu sạch.

"Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều hành hoạt động vận tải, đặc biệt là công nghệ thông tin và các xu hướng công nghệ mới trong vận tải và logistics như: tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật... để có những bước phát triển đột phá cả trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động của thị trường vận tải, nâng cao năng lực tiếp cận cách mạng công nghiệp 4.0 của ngành giao thông vận tải", Bộ Giao thông vận tải nêu rõ.

Cũng tại kế hoạch này, Bộ Giao thông vận tải sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, tăng cường công tác kiểm tra tải trọng xe, tuyên truyền, phổ biến nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành luật, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông.

Bộ Giao thông vận tải cũng sẽ thúc đẩy kết nối hoạt động vận tải trong thúc đẩy phát triển vận tải các tỉnh trong vùng Tây Nguyên, nhằm tạo điều kiện cao nhất để vận chuyển, lưu thông hàng hóa, vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất bảo đảm an toàn, liên thông, thống nhất, thông suốt giữa các tỉnh trong vùng Tây Nguyên.

Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại điểm đầu và điểm cuối trong chuỗi cung ứng, lưu thông, vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách và bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra, đẩy mạnh triển khai thực hiện các thỏa thuận, điều ước quốc tế về vận tải đã ký kết, tham gia; nghiên cứu sửa đổi thỏa thuận, điều ước quốc tế đã ký kết (nếu cần thiết) nhằm tăng cường kết nối, tạo thuận lợi qua biên giới.

TẠO THUẬN LỢI CHO LƯU THÔNG HÀNG HOÁ

Để thực hiện các mục tiêu trên, Bộ Giao thông vận tải đề ra hàng loạt các giải pháp cụ thể.

Theo đó, Bộ Giao thông vận tải sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; phát triển hài hòa, hợp lý các phương thức vận tải, vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics; tạo thuận lợi cho vận tải quá cảnh, vận tải qua biên giới.

Đồng thời, "tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải; phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các hiệp hội chuyên ngành; công tác thanh tra, kiểm tra", Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải các tỉnh trong vùng Tây Nguyên căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình tổ chức triển khai, thực hiện các giải pháp chủ yếu trong kế hoạch này và nhiệm vụ được giao tại các đề án, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành, nhằm xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau.

Cùng với đó, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp.

Đồng thời phát triển vận tải theo hướng hiện đại, đồng bộ, giảm chi phí và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Bộ Giao thông vận tải giao Vụ Vận tải đôn đốc việc triển khai thực hiện và là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch này từ các cơ quan, đơn vị gửi Bộ Giao thông vận tải.

Trong tổ chức, triển khai thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc thì chủ động giải quyết, hướng dẫn thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo về Bộ Giao thông vận tải để chỉ đạo giải quyết kịp thời.